Sklep internetowy UMISIA

Sprzedawca: Noveo Interactive –  Łukasz Owerczuk posługujący się numerem Regon 2220270887 i numerem NIP 5832893525, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej RP prowadzonej przez Ministra Gospodarki.

Email: sklep@zabawkiumisia.pl

Telefon: 881775664

Konto bankowe: Nest Bank 51 2530 0008 2049 1046 5836 0001

Sklep: zabawkiumisia.pl

Adres korespondencyjny : Asesora 22, 80-119 Gdańsk

Siedziba sprzedawcy: Asesora 22, 80-119 Gdańsk

Zamawiający: Osoba składająca zamówienie w sklepie

Zamówienie : zatwierdzenie dostępnego w Sklepie formularza zamówienia, w którym interaktywny przycisk lub link zatwierdzenia oznaczono słowami „zamówienie z obowiązkiem zapłaty” lub innym równoważnym jednoznacznym sformułowaniem

Konsument : Zamawiający, będący konsumentem w rozumieniu stosownych przepisów

Postanowienia ogólne

 1. Nabywcą produktów dostępnych w sklepie może być tylko osoba pełnoletnia, będąca konsumentem w rozumieniu Kodeksu cywilnego.
 2. Nazwy producentów i marki należą do ich właścicieli i prezentowane są w Sklepie wyłącznie w celach informacyjnych.
 3. Zdjęcia i wizerunki wyrobów prezentowanych w Sklepie nie są reklamą w rozumieniu prawa, a jedynie informacją handlową o wyrobach i mogą nieznacznie różnić się od wyglądu rzeczywistego
 4. Ceny brutto są wyrażone w złotych polskich i zawierają wszystkie należne podatki, w tym podatek VAT.

Zamówienie

 1. W celu dokonania zakupu rzeczy prezentowanych w Sklepie należy złożyć Zamówienie.
 2. Zamówienie można składać 24 godziny na dobę, 7 dni tygodniu.
 3. Oprócz wskazania rodzaju i liczby rzeczy oraz wyboru formy płatności i dostawy, Zamówienie musi zawierać następujące dane
  1. nazwiska i imiona
  2. numer telefonu
  3. adres poczty elektronicznej e-mail
  4. adres do wysyłki
 4. Dane wprowadzane do Zamówienia przez Zamawiającego muszą być aktualne i zgodne z prawdą.
 5. Sprzedawca odbiera informacje o Zamówieniach składanych za pośrednictwem Sklepu w dni robocze w godzinach 09-17.
 6. Zawarcie Umowy sprzedaży następuje z chwilą potwierdzenia przez Sprzedawcę przyjęcia Zamówienia do realizacji, które jest wiążące dla Zamawiającego jeśli nastąpiło niezwłocznie po otrzymaniu Zamówienia. Potwierdzenie przyjęcia Zamówienia do realizacji jest przesyłane przez Sprzedawcę z wykorzystaniem poczty elektronicznej na adres Zamawiającego podany przez niego w Zamówieniu.
 7. Z chwilą zawarcia Umowy sprzedaży, Sprzedawca zobowiązuje się przenieść na Zamawiającego własność rzeczy i wydać mu je, natomiast Zamawiający zobowiązuje się te rzeczy odebrać i zapłacić Sprzedawcy cenę Zamówienia.
 8. Wiążąca dla stron Umowy sprzedaży jest łączna cena Zamówienia prezentowana Zamawiającemu po wybraniu przez niego sposobu płatności i dostawy przed złożeniem Zamówienia.
 9. Sprzedawca realizuje Zamówienia tylko na terytorium Polski. Informacje o dostępnych sposobach i terminach dostawy oraz ich kosztach są prezentowane przez złożeniem zamówienia.
 10. Przedmiotem Umowy sprzedaży są rzeczy nowe, które Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć bez wad.
 11. Przed finalnym złożeniem zamówienia Kupujący będzie mógł zapoznać się z informacją dotyczącą składanego zamówienia, która obejmować będzie m.in. dokładne wyliczenie zamawianych produktów oraz dokładne koszty dostawy.
 12. Po złożeniu zamówienia, Sprzedawca wygeneruje informację o szczegółach zamówienia, która zostanie przesłana na adres mailowy Kupującego podany w formularzu zamówienia.
 13. Zawarcie umowy z Kupującym następuje z chwilą złożenia zamówienia.
 14. Realizacja zamówienia Konsumenta – płatnego za pobraniem następuje niezwłocznie, a zamówienia płatnego przelewem po zaksięgowaniu wpłaty Kupującego na koncie Sprzedającego.
 15. Zamówienia dokonane w weekendy i dni ustawowo wolne od pracy są realizowane licząc od pierwszego dnia roboczego, jednak z pominięciem kolejnych dni ustawowo wolnych od pracy.
 16. Sprzedawca udostępnia w Sklepie następujące formy płatności:
  1. przelew bankowy
  2. za pobraniem
  3. płatność online
 17. Zamawiający jest informowany przed złożeniem Zamówienia, jakie formy płatności są dostępne ze względu na charakter i wartość zamawianych rzeczy.
 18. Termin płatności wynika z formy płatności wybranej przez Zamawiającego. Poza płatnością za pobraniem, płatność następuje po zawarciu Umowy sprzedaży, a przed dostawą i wydaniem rzeczy.
 19. Nabywca może dokonać płatności w następujący sposób:
  1. Przelewem na konto bankowe: Nest Bank 51 2530 0008 2049 1046 5836 0001
  2. Za pobraniem (przesyłka kurierska)
 20. W przypadku braku wpłaty należności na konto Sprzedawcy w przeciągu 3 dni roboczych liczonych od dnia wysłania Kupującemu wiadomości podsumowującej, zamówienie będzie uznawane za niezłożone.

Dostawa

 1. Sprzedawca udostępnia w Sklepie następujące formy dostawy:
  1. dostawa na adres odbiorcy
  2. odbiór osobisty u sprzedawcy
 2. Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć rzeczy będące przedmiotem tej umowy na adres wskazany w Zamówieniu, natomiast Zamawiający jest zobowiązany te rzeczy odebrać.
 3. Termin dostawy, gotowości do wysyłki lub inne terminy prezentowane w Sklepie przy zamawianych rzeczach są terminami wiążącymi Sprzedawcę.
 4. Sprzedawca realizuje Zamówienia w kolejności ich wpłynięcia.
 5. Wysyłka towaru następuje najpóźniej w ciągu 2 dni roboczych od daty złożenia zamówienia.
 6. Nabywca w miarę możliwości powinien sprawdzić stan przesyłki podczas odbioru w obecności pracownika firmy kurierskiej. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesyłki Kupujący powinien zgłosić ten fakt kurierowi i sporządzić protokół reklamacyjny oraz poinformować o tym fakcie Sprzedawcę.
 7. Koszt odesłania do Sklepu przesyłki reklamowanej, wymienianej lub zwracanej pokrywa Kupujący, jednak w przypadku zasadnej reklamacji, wymiany wadliwego lub zwrotu wadliwego towaru, Sprzedawca zwraca poniesione przez Kupującego koszty przesyłki, po uzgodnieniu z nim szczegółów takiego zwrotu.

Reklamacje

 1. Zamawiającemu służy prawo do reklamacji zakupionego w Sklepie towaru.
 2. Reklamacji nie podlegają: naturalne zużywanie się towaru, uszkodzenia mechaniczne (obicia, otarcia) powstałe w wyniku użytkowania towaru
 3. Zamawiający powinien poinformować mailowo o reklamacji wysyłając wiadomość na sklep@zabawkiumisia.pl
 4. Reklamacja powinna zawierać szczegółowy opis problemu i żądanie Klienta, ewentualnie także dokumentację fotograficzną
 5. Zamawiający powinien odesłać reklamowany towar w oryginalnym opakowaniu wraz z dowodem zakupu (paragon/faktura) oświadczeniem dotyczącym reklamacji/wymiany, tak aby możliwe było zidentyfikowanie roszczeń Kupującego.
 6. Zamawiający ponosi koszty dostawy reklamowanego towaru, jednak w przypadku uznania reklamacji koszty dostawy zostają zwrócone. Naprawiony lub wymieniony na nowy towar jest dostarczany Kupującemu na koszt Sprzedawcy.
 7. Sprzedawca rozpatrzy każdą reklamację w terminie 14 dni od daty jej wpłynięcia i skontaktuje się z kupującym. W przypadku braku takiej informacji w ciągu 14 dni reklamacje uznaje się za rozpatrzoną z wolą Reklamującego.
 8. Reklamacje należy wysłąc na adres: sklep@zabawkiumisia.pl ; reklamowany towar na adres : Asesora 22, 80-119 Gdańsk.
 9. Sprzedawca nie przyjmuje przesyłek za pobraniem.

Zwroty / Odstąpienie od umowy

 1. Nabywcy przysługuje prawo odstąpienia od zawartej umowy kupna sprzedaży, a tym samym zwrotu zakupionego towaru w terminie 14 dni od daty otrzymania przesyłki z zamówieniem, bez podania przyczyny.
 2. Odstąpienie jest możliwe tylko w przypadku gdy produkt nie jest zniszczony lub uszkodzony z powodów leżących po stronie Kupującego
 3. W przypadku odstąpienia od umowy Kupujący powinien poinformować o tym fakcie Sprzedawcę drogą e-mailową na adres: sklep@zabawkiumisia.pl ze wskazaniem którego zamówienia lub których towarów odstąpienie dotyczy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 4. Kupujący powinien odesłać towar należycie zapakowany (tj. zabezpieczony przed uszkodzeniami), z nienaruszony wraz ze wszystkimi metkami i dowodami zakupu w terminie 14 dni od daty zakupu.
 5. Kupujący odsyła rzeczy będące przedmiotem umowy, od której odstąpił na własny koszt.
 6. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy.
 7. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

Własność intelektualna

 1. Prawa do Serwisu oraz treści w nim zawartych należą do Sprzedawcy.
 2. Adres strony, pod którym jest dostępny Sklep, a także zawartość strony internetowej https://zabawkiumisia.pl stanowią przedmiot prawa autorskiego i są chronione przez prawo autorskie oraz prawo własności intelektualnej.
 3. Wszystkie logotypy, nazwy własne, projekty graficzne, filmy, teksty, formularze, skrypty, kody źródłowe, hasła, znaki towarowe, znaki serwisowe itp. są znakami zastrzeżonymi i należą do Sprzedawcy, producenta lub dystrybutora Towaru. Pobieranie, kopiowanie, modyfikowanie, reprodukowanie, przesyłanie lub dystrybuowanie jakichkolwiek treści ze strony bez zgody właściciela jest zabronione.

Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem w stosunkach prawnych z Klientami lub konsumentami zastosowanie mają odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 2. Sprzedawca może dokonać zmian w niniejszym Regulaminie, o ile zmiany takie będą zasadne ze względu na dostosowanie regulaminu do obowiązującego stanu prawnego.
 3. Każdy Kupujący zobowiązany jest do zapoznania się z treścią Regulaminu, a jego postanowienia stają się dla niego wiążące w chwili złożenia przez niego zamówienia w Sklepie.

Instagram

Opinie

Sabina

Zabawki UMISIA to miła, rzetelna i profesjonalna obsługa klienta. Z wielką przyjemnością doradzają i odpowiadają na wszelkie pytania związane z wyborem swoich produktów. Dodatkowo, ich kreatywny asortyment zabawek sprawia, że chętnie wracam aby kupić dziecku prezent na każdą okazję. Serdecznie polecam!"

Sylwia

Profesjonalna pomoc w doborze odpowiedniej zabawki, przesympatyczny kontakt i szybka dostawa! Zdecydowanie polecamy i zostajemy tu na dłużej!!:)

Katarzyna

Polecam! Idealne miejsce -zwłasza dla niezdecydowanych mam , które gubią się w gąszczu ogromnego wyboru i przesytu rzeczy dla dzieci. Przekonałam się na "własnym" dziecku. Moja 10 miesięczna córka jest obecnie na etapie fascynacji książeczkami. Zakup książeczek "spanie" i "kąpiel" , to był strzał w dziesiątkę! Książeczki nadają się zarówno do czytania, oglądania i przegryzania :)- zwłaszcza dla małych wszystkożerców :)